Nieuws/ agenda:TCM Nijmegen bestaat nu ongeveer drie jaar. Het is een samenwerkingsverband van gecertificeerde TCM therapeuten in Nijmegen en omgeving. We zijn een groep van 20 actieve leden en 30 volgers die allemaal geschoold zijn in therapievormen gebaseerd op de TCM en zijn aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, waaronder de VNT. De doelstellingen van TCM Nijmegen zijn:
* elkaars professionele kwaliteiten versterken
* in gezamenlijkheid de TCM promoten
* Nederland meer bekend te maken met de Chinese Geneeskunde
We hopen dat er nog meer soortgelijke samenwerkingsverbanden ontstaan. Wij zijn blij om niet meer alleen op een eilandje te zitten. Samen sta je sterker! We zien elkaar niet als concurrenten, maar we wisselen informatie en werk uit. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot nieuwe initiatieven zoals het vormen van intervisie groepjes, een open dag van meerdere praktijkhouders onder één dak, er wordt gewerkt aan een huisartsenkaart en er is een massage-actie opgestart voor zwangere vrouwen uit asielzoekerscentrum Heumensoord. We hebben een gezamenlijke website en een besloten Facebook groep waar we informatie en kennis uitwisselen.

Meer weten? Mail dan naar post@annapermantier.eu of ga naar www.tcmnijmegen.nl.last update - mei 2015